Här kan man läsa om problemet med ClamAV som drabbade även SUNET Mailfilter:

http://blog.clamav.net/2018/01/update-on-recent-file-descriptors-issue.html


RP publicerade även följande info: 

https://www.roaringpenguin.com/clam


  • No labels