Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om lärosätet vill börja använda tjänsten Canvasadaptern kontaktar ni tjänsteförvaltare för Sunet LMS: Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

...