Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SWAMIDs rekommendation är att göra en uppgradering av befintlig IdPn och inte en nyinstallation. För att uppgradera måste man ha redan anpassat sina attribute-resolver och attribute-filter till nyare syntax (för v3.4). I samband med uppgraderingen måste man också byta Java och Jetty till nyare versioner. Därför ska man räkna med ett lite litet längre driftavbrott (vår erfarenhet är runt 30 minuter).

...