Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Amberscript tar betalt per timme film som ska transkriberas.

TjänstPris
1 timme maskintranskriberad undertext7 euro


Varje lärosäte har en namngiven person som är beställningsberättigad och ett mejl till denna eller kontraktsansvarig med uppgifter om hur beställning görs har skickats 2020-09-18.https://knowledge.kaltura.com/help/kaltura-reach-info

...