Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SUNET Play har en en tillägsfunktion för undertextning i modulen REACH. I REACH kan man lägga in olika tjänsteleverantörer för undertextning. Vi har förhandlat fram ett avtal med Kalturapartnern Amberscript som levererar maskintranskriberade undertexter.

Amberscript tar betalt per timme film som ska transkriberas.

TjänstPris
1 timme maskintranskriberad undertext7 euro
https://knowledge.kaltura.com/help/kaltura-reach-info

...