Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Just nu upplever vi problem med e-mötestjänsten. Problemet är felanmält. Här finns SUNETs ticket: httpMer information hos Zoom: https://wwwstatus.nunoczoom.orgus/nunocweb/ticket.php?key=SUNETTICKET-6564incidents/1z2lrf4nrv8p 

Vi uppdaterar här så snart vi har mer information.