Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zoom har tekniska problem sedan igår Söndag som påverkar de som använder Zoom licensed (Amazon Stockholm).

Som en tillfällig åtgärd för att säkerställa att tjänsten fortsatt fungerar har Zoom flyttat alla Zoom licensed-användare till deras datacenter/cloud i Amsterdam.

Så snart som de tekniska problemen är lösta kommer detta att återställas, vi uppdaterar wikin med information (https://wiki.sunet.se/display/emoten)