Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. E-postlista - Registrera dig på http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A0=PLAYLIST
  2. Mediamöte - Vi anordnar ett mediamöte för SUNET Play och SUNET E-möte varannan vecka. Se information om möteslänk, datum, tid och agenda.
  3. Github - Samarbete kring kod för tjänsternas API
  4. Forum - under uppbyggnad