Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Inga rapporterade störningar under onsdagen.
  • Det är många nya kunder och tilläggsbeställningar för tillfället. Vi försöker hantera så fort som möjligt men det kan ta lite längre tid just nu.