Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Contentbox

Inköpscentralen kommer att möjliggöra för deltagarna att utnyttja de ramvtal som inköpscentralen tecknat oavsett när den inköpande enheten blev medlem. För mer information finns det dokumentation nedan. Kontakta gärna Fredrik Persson Jonhed om det finns ytterligare frågor på fpj@sunet.se eller 0708-107501.

Pågående upphandlingar under Sunet IC:

Nätverksprodukter till campusnät, färdigt Q1 2019

Planerade upphandlingar:

Enkät- och frågeverktyg, färdigt Q2 2019

Diverse molntjänster


...