Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vi har påbörjat arbetet med att förbereda för den kommande LMS-upphandlingen. Mer information kommer att publiceras här och under aktuellt när sådan finns. Vårt nuvarande avtal ramavtal som nya kunder ansluter sig till, går ut 2023-12-31. Alla kunder har ett sexårigt avtal från och med sitt valda startdatum för tjänsten. Upphandlingen rör således främst de äldre kunder vars LMS-avtal löper ut i slutet av 2023 eller början av 2024. 

...