Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nätverket har flera arbetsgrupper som fokuserar på särskilda områden:


Arbetsgruppen

...

Kontaktperson: 
Arbetsgruppen för New Quizzes

Kontaktpersoner: patrick.dorls@mau.se  

Arbetsgruppen Canvas grundkurs

Kontaktperson: birger.eriksson@mdh.se 

Arbetsgruppen för ArkiveringKontaktperson: helen.alstergren@slu.se  
Arbetsgruppen med fokus på Tillgänglighet

...

Kontaktperson: minette.henriksson@sunet.se

Arbetsgruppen med fokus på MOOC/Catalog

Kontaktperson: lotta.frojdfeldt@mdu.se 

Arbetsgruppen med fokus på Studio

Kontaktperson: jonas.knutsson@bth.se 


Om Du kan följa arbetsgruppernas arbeten om du loggar in i Sunets Canvasinstans med ditt lärosätes-ID eller ditt externa konto för inloggning, och sedan går med i kursytan för den arbetsgruppen här: https://sunet.instructure.com/search/all_courses/ Om du vill engagera dig i arbetsgruppen en arbetsgrupp kontakta kontaktpersonen för den gruppen.

...