Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jumbotron
titleSunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas som lärplattform till de lärosäten som önskar tjänsten.


Image Added


Tillhör du en av nedanstående lärosäten kan du logga in i Sunets egen Canvas-instans här

BTH (
Contentbox
titleLärosäten som anslutit sig till Lärplattformstjänsten Canvas
använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola)
Chalmers
GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan )Gymnastik- och idrottshögskolanGymnastik- och idrottshögskolan)(GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
SLU (Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm
Uppsala universitet

För närvarande 22 st