Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Det har uppkommit önskemål om ett komplement till Safesprings helt molnbaserade backuplösning med en lokal backupserver som speglar backuperna in i Safesprings plattform. Fördelen med detta är att snabbare återläsningar kan göras från den lokala servern, samtidigt som lösningen också ger katastrofskydd utifall hela den interna infrastrukturen försvinner helt eftersom att backuperna också ligger i Safesprings plattform. Lösningen kompletteras med Safesprings Compute-plattform som en plats att starta igång från backuperna om olyckan är framme. Tjänsten bygger på att lärosätet själv tillhandahåller backup Server samt lagringsyta och Safespring kompletterar med sin applikation.

För mer information om Safespring Backup, produktblad och referens vänligen läs här: https://www.safespring.com/safespring-backup.html