Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

För att förenkla migrering in i Safesprings plattform presenterar vi tillsammans med vår partner Cristie produkten Clone ManagerCloneManager. Verktyget installeras på maskinerna i den befintliga miljön och kan sedan användas för att kopiera maskinen in i Safesprings plattform.

När det är dags att byta hårdvara eller kanske byta virtualiseringsmotor så är det skönt att kunna automatisera så mycket som möjligt. Efter att ni har fått nätverk och servrar på plats så använder ni Clone Manager CloneManager för att kopiera era servrar utan att behöva tänka på att installera om OS och program på den nya servern. Verktyget installeras på maskinerna i den befintliga miljön och kan sedan användas för att kopiera maskinen in i Safesprings plattform.

Clone Manager CloneManager hanterar migrering ifrån VMware eller hyper-V baserade miljöer till Safesprings Openstack (KVM) miljö. Förutom ett smidigt sätt att migrera resurser automatiserat, så erbjuder Clone Manager CloneManager också ett verktyg för att övervaka hur mycket resurser maskinen egentligen behöver över tid för att optimera resursbehovet och kostnaderna när väl migrering till Safespring sker.