Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Sedan ett par veckor tillbaka går det att använda SWAMID för att logga in på MSDNAA/ELMS. Läs mer om hur du ansluter din IdP till MSDNAA. För att ansluta till MSDNAA krävs att din IdP är med i SWAMID 2.0.