Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

På de digitala Sunetdagarna hösten 2023 har SWAMID två olika sessioner:

  • Onsdag 18 oktober: SWAMID update - Vad händer inom SWAMID hösten 2023?
  • Torsdag 19 oktober: Uppdatering av SWAMIDs tillitsprofiler

För mer information inkl. presentationsbilder se "Sunetdagarna hösten 2023".