Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Program: Program Sunetdagarna hösten 2023. Programmet uppdateras löpandekan komma att ändras fram till eventets start.
Datum och tid: 16–20 oktober 2023.
Plats: Digitalt via Zoom. Länk finns i programmet.
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Sunetdagarna är kostnadsfria.
Sunetdagarna är för dig som arbetar i en Sunetansluten organisation eller är intresserad av Sunets verksamhet.

...