Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Reverted from v. 17

Välkommen till SUNETs första ORCID wokshop samt till det konstituerande mötet för SUNETs ORCID konsortium.

Intresset för ORCID är stort bland universitet, högskolor, bibliotek, forskningsinstitut och forskningsfinansiärer i Sverige. I denna workshop presenteras vad ORCID är och hur den passar in i forskarens och organisationens verksamhet. Förutom presentationerna finns mycket tid avsatt för diskussioner.

Dagen avslutas med ett konstituerande möte för SUNETs ORCID konsortium där endast medlemmar av konsortiet har rösträtt. På det konstituerande mötet ska medlemmarna komma överens om konsortiet ska fungera.


Stora delar av workshopen kommer att genomföras av personer som jobbar vid organisationen ORCID och därför kommer workshopen hållas på engelska. Med avseende på detta är även stora delar av inbjudan på engelska.

Welcome to the first SUNET ORCID Workshop


DateOnsdagen den 27 September 2017
Time09.00--16.00
LocationSUNET Office at Tulegatan 11 in Stockholm


This is a non-technical workshop and will be held in English due to that the ORCID presentations will be done by people from ORCID.

Agenda

 • 9:00 Registration and refreshments
 • 9:30 Welcome (Pål Axelsson, SUNET)

  View file
  nameSUNET ORCID Workshop 27 september 2017.pdf
  height250

 • 9:45 Why Identifiers Matter (Matt Buys, ORCID)

  View file
  nameWhy Identifiers Matter (Matt Buys, ORCID).pdf
  height250

 • 10:30 Use case: Chalmers University (Urban Andersson, Chalmers)

  View file
  nameORCIDatChalmers-170927-new.pdf
  height250

 • 11:00 Webinar: ORCID Collect & Connect (Paula Demain, ORCID)

  View file
  nameCollect and Connect (Paula Demain, ORCID).pdf
  height250

 • 12:00 Lunch

 • 13:00 Best practice integrations (Matt Buys, ORCID)

  View file
  nameBest practice integrations (Matt Buys, ORCID).pdf
  height250

 • 13:30 What next for my institution (Matt Buys, ORCID)

  View file
  nameWhat next for my institution (Matt Buys, ORCID)2.pdf
  height250

 • 14:00 SUNET consortium overview and discussion (Pål Axelsson, SUNET)

 • 15:30 Closing remarks


There will be a lot of time for discussions!


Welcome

Pål Axelsson

SUNET ORCID Consortia Leader (produktägare)