Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Senaste nytt från Sunet

Stort tack till alla 250 personer som deltog på Sunetdagarna i förra veckan. Berätta gärna vad du tyckte om dagarna i enkäten, om du inte redan svarat på den. 

Med anledning av DDoS-attacken i februari har olika aktiviteter initierats inom Sunet i syfte att tydliggöra kommunikationskanaler och informationsspridning. Vi återkommer med resultatet av dessa aktiviteter i kommande info-utskick när arbetet är avslutat. 

Vänliga hälsningar,
Maria Häll - avdelningschef Sunet


Table of Contents

Aktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Sunet E-möte

Tjänsten ska upphandlas under året och NORDUnet har påbörjat arbetet. 

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Enkätverktyg

Tjänsten ska upphandlas under året och arbetet har påbörjats.

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet LMS

En uppdatering om LMS-upphandlingen har skickats i ett separat utskick till Sunets utsedda kontaktpersoner.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

Tjänsten ska upphandlas under året och NORDUnet har påbörjat arbetet.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Identifiering

eduID

Verifiera ditt konto med pass
Det går nu att verifiera sitt eduID-konto med ett pass. Kontot uppnår då tillitsnivå AL2 (SWAMID).
I och med detta ges en stor grupp en enkel möjlighet att komma åt era system som tidigare inte haft tillgång på grund av att de saknar svenskt personnummer eller inte kommer från ett annat eIDAS-land. Onboarding av denna grupp vet vi har krävt stor manuell hantering, som vi nu hoppas avhjälpa.

De metoder som nu finns tillgängliga är:

 • Svenskt personnummer
  • Verifiering av mobilnummer
  • Brev till folkbokföringsadress
  • Svenskt e-leg från Freja eID+
 • EU-medborgare från ett eIDAS-land
  • E-legitimation genom eIDAS
 • Utanför EU
  • Passverifiering

De metoder som vi arbetar för att få på plats är:

 • Övriga svenska e-leg inklusive BankID 
 • Brev till digital brevlåda

Nytt gränssnitt
Ett nytt gränssnitt används nu för eduID. Detta nya gränssnitt gör det enklare att komma igång med ett nytt konto. Syftet är att leda användaren till att skaffa sig ett verifierat konto med en multifaktor som kan användas för att logga in mot era och våra tjänster med ett konto på tillitsnivå AL2. Utöver det har vi också förbättrat och förtydligat instruktionerna som ges i vårt hjälpavsnitt inuti eduID.

Uppgraderad hårdvara
Ett omfattande arbete har utförts för att byta till uppgraderad hårdvara som eduID körs på. Fler siter för ytterligare ökad redundans är planerade.

eduID som svensk e-tjänstelegitimation
Digg:s granskning av eduID:s system och processer börjar nå sitt slut. De sista förtydligandena mellan Digg och Sunet är på gång inför beslut i frågan om att kunna utfärda svensk e-tjänstelegitimation på tillitsnivå LoA2.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se

SWAMID

SWAMID genomför under maj två fysiska workshops på Sunets kontor i Stockholm om hur man i SWAMID sätter upp och använder godkänd multifaktorinloggning i ADFS resp. Shibboleth. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om multifaktorinloggning i SWAMID och att träffa kollegor som jobbar med SWAMID. Det genomförs även ett webinar den 17 maj över hur man digitalt kan bekräfta identiteten för studenter utan svenskt personnummer med hjälp av eduID. För mer information se https://wiki.sunet.se/display/SWAMID/Events+2023.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

Molnbaserade tjänster

Sunet Box

Ungefär hälften av lärosätena som använt Box har valt att lämna tjänsten de senaste åren. Orsaken är sannolikt att Box hantering av uppladdade dokument alltid innebär en överföring av persondata till tredje land. Emellertid har många valt att behålla tjänsten varför vi med största sannolikhet kommer att genomföra en ny upphandling av en kommersiell sync & share-tjänst under nästa år. Möjligen kommer denna upphandling att ske i NORDUnets regi.

Vi får ibland frågor om Box Zones. Hittills har intresset för Box Zones varit lågt inom Sunet eftersom Box, även med Box Zones, alltid skickar data till tredje land för indexering av metadata. Det betyder att även om data lagras i EU med Box Zones sker överföring till tredje land i det initiala steget när filer laddas upp till tjänsten.

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se.

Säkerhet

eduSign

På grund av förseningar i implementationen av eduSigns nya backend för signeringstjänsten har tyvärr även utveckling av vissa funktioner för eduSign blivit försenade. Ni hittar eduSigns uppdaterade roadmap på Sunets wiki.

Vi får fortfarande frågor om användarguider till eduSign. På Sunets wiki hittar ni beskrivningar med både bilder och video på både svenska och engelska om hur tjänsten kan användas.

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

Sunet Mailfilter

Ett användarmöte är planerat till mitten av maj, mer information om tid och datum finns på forum.sunet.se.

Har ni frågor, kontakta Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se.Aktuellt från pågående projekt

EUs digitala identitetsplånbok

Den 1a april startade officiellt de storskaliga piloterna för att utveckla och testa ekosystemet runt EU:s kommande digitala identitetsplånbok. De storskaliga piloterna kommer att pågå under två års tid. Ni kan läsa mer om piloterna på Sunet wiki.

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.Övrig info

Sunetdagarna

Det har gått tre och ett halvt år sedan Sunetdagarna arrangerades på plats på ett universitet. Sunetdagarna startade för många år sedan för att fylla behovet av att mötas och prata med varandra, det var därför mycket glädjande att vi återigen fick möjlighet att träffas i förra veckan. Den här gången var vi på Mälardalens universitet i Eskilstuna, och dagarna bjöd på föreläsningar och workshops om allt från Sunets tjänster till krisövningar och AI-verktyg för effektivt lärande. Stort tack till alla er som deltagit. Svara gärna på enkäten om Sunetdagarna via denna länk. Nu ser vi fram emot Sunetdagarna till hösten som kommer att arrangeras digitalt. 

Sunets kommitté

På det senaste mötet med Sunets kommitté godkändes verksamhetsberättelsen för 2022 som går att läsa via denna länk. Protokoll från mötet finns även det på Sunets hemsida. Nästa möte med Sunets kommitté är den 1 juni.