Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om man behöver hjälp med att hitta orsaken eller med att avhjälpa felet så skriver man en felrapport i Jira.

Notifieringar om fel?

Det går även att få notifieringar/påminnelser till en eller flera e-postadresser om det finns fel i LogDB. Varje helgfri vardag skickas ett mail ut med en kort beskrivning av de fel som för närvarande är aktiva.