Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sunet och Sveriges Canvaslärosäten anordnar tillsammans en virtuell konferens, 12 mars kl 9-15,
med fokus på lärplattformen Canvas. 
Läs mer och anmäl dig här

...