Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Kan din organisation få playtjänsten? Alla anslutna organisationer hittar du här.

Har din organisation avtal med SUNET om playtjänsten? Du hittar svaret i listan här nere (18-06-01)

SUNET:s mediateam och NORDUnet, tillsammans, erbjuder nu mediamöten där man får möjlighet att prata om mediatjänster i allmänhet och/eller om migreringen som är i full gång. (OnPrem) efter organisationsnamnet innebär att ni redan har haft/redan bokat planeringsmöte om migrering till NORDUnets OnPrem instans. Lärosäten/organisationer som har migrerat är märkta med (M). Nya kunder efter migreringen markeras med (N).

Har ni inte redan bokat ett möte, behöver ni snarast boka in er för att säkerställa migreringen. Hör av er till SUNET Media Team: media@sunet.se


 • Blekinge Tekniska Högskola (OnPrem) (M)
 • Chalmers (OnPrem) (M)
 • European Spallation Source (OnPrem) (M)
 • Försvarshögskolan (OnPrem) (M)
 • Göteborgs Universitet (OnPrem) (M)
 • Handelshögskolan i Stockholm (OnPrem) (M)
 • Högskolan i Borås (OnPrem) (M)
 • Högskolan i Gävle (OnPrem) (M)
 • Högskolan i Skövde (OnPrem) (M)
 • Högskolan Kristianstad (OnPrem) (M)
 • Högskolan Väst (OnPrem) (M)
 • Jönköping University (OnPrem) (M)
 • Karlstads Universitet (OnPrem) (M)
 • Karolinska Institutet (OnPrem) (M)
 • KTH (OnPrem) (M)
 • Linnéuniversitetet (OnPrem)  (M)
 • Luleå Tekniska Universitet (OnPrem) (M)
 • Lunds Universitet (OnPrem) (M)
 • Malmö Universitet(OnPrem) (M)
 • Mittuniversitetet (OnPrem) (M)
 • Mälardalens Högskola (OnPrem) (M)
 • Sofiahemmets Högskola (OnPrem) (M)
 • Sveriges Lantbruksuniversiet (N)
 • Södertörns Högskola (OnPrem) (M)
 • Umeå Universitet (OnPrem) (M)
 • World Maritime University (On Prem) (M)
 • Örebro Universitet (OnPrem) (M)