Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Föredragande är Pål Axelsson, produktägare SWAMID.
  • Adjungerad som sekreterare Sekreterare är Eskil Swahn, SWAMID Operations.

...