Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tillhör du en av nedanstående lärosäten kan du logga in i Sunets egen Canvasinstans Canvas-instans här

Contentbox
titleLärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Göteborgs universitet
Handelshögskolan Stockholm
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Försvarshögskolan
Jönköping University
Karlstad universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
Lunds universitet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmets högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Teologiska högskolan Stockholm
Uppsala universitet

För närvarande 22 st

...