Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jumbotron
titleSunet play

Tjänsten bygger på open source-företaget Kalturas plattform och innehåller funktioner för att skapa och underhålla ett mediebibliotek. SUNET Play är integrerad med LMS-plattformar och medger även integration med andra system tack vare ett omfattande API.


Aktuellt i Sunet Play

Blog Posts
max3
sortcreation
reversetrue
contentexcerpts