Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jumbotron
titleSunet LMS

Vi erbjuder sedan början av 2018 Canvas , som lärplattform till de lärosäten som är medlemmar i Sunetönskar tjänsten.


Contentbox
titleLärosäten som anslutit sig till Lärplattformstjänsten Canvas

BTH (Blekinge Tekniska Högskola)
GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan)Gymnastik- och idrottshögskolanGymnastik- och idrottshögskolan)
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Konstfack
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Teologiska högskolan Stockholm

...