Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tiderna och statusen är ungefärliga. Kontaka Kontakta tjänsteförvaltare om du har frågor.  

...

BeskrivningMål för införandeStatus
Nytt utseende och grundfunktion för edusign.se. Stöd för signering av flera dokument samtidigtSeptember 2021UtvecklingImplementerat
Stöd för enklare flöden, tex signering av flera angivna personer, inbjudan till signering mm.Oktober 2021UtvecklingInloggning Under utveckling
Undersöka möjligheten att logga in och signera i eduSign med digitala identiteter utanför eduGAIN - , tex Freja eID+, google osv2021, eIDAS, etc.2022Planering
Synliggöra Identity Assurance Level nivå på ett tydligare sätt i signerade dokument2022Planering
Undersöka möjligheten och fördelarna med en integrering mellan Sunet drive och eduSign2022Planering
Göra en genomgång av det grafiska gränssnittet till eduSign2022PlaneringBackend (signservice.edusign.sunet.se)

adobe aproved trust list2021Dialog med Adobe
BeskrivningMål för införandeStatus
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdareQ4 2021UtvecklingSignera 2022Under utveckling
Undersöka möjligheten att bibehålla formatet på PDF/A-1 dokument signerade med eduSign2022Planering
Undersöka möjligheten att implementera signering av PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (Adobe Approved Trust List)2022Planering
Valideringstjänsten (validator.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Ersätts med nationell valideringstjänst i DIGG regiQ4 20212022Dialog med DIGG


Övriga och ännu ej planerade önskemål

...