Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BeskrivningMål för införandeStatus
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdareQ3 Q4 2021Utveckling
Signera PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (adobe aproved trust list)2021Dialog med Adobe...