Om Sunet Forum

En viktig del av Sunets tjänster är de communitys som delar erfarenheter och diskuterar kring de digitala tjänster som Sunet tillhandahåller. För att stödja våra communitys har vi lanserat Sunets eget Forum. En plats där medlemmar i våra nätverk kan prata med varandra och där olika projekt som vi deltar i och andra samarbeten har digitala kommunikationskanaler. 

Forum bygger på open source verktyget HumHub. En plattform som vi själva driftar och som vi enkelt kan modifiera efter våra behov. Vi kan skapa och hantera forum som personer vid samtliga Sunetanslutna organisationer kan logga in och bli medlem i. I dagsläget har Sunet Forum fler än 800+ deltagare, från norr till söder. 

Logga in i Forum

Har du frågor om Forum kontakta Minette Henriksson, minette@sunet.se 

Har du problem med din inloggning ta först kontakt med din egen IT-support vid din organisation, om problemet inte går att lösa tar vi det vidare via noc@sunet.se 

  • No labels