eduroam

Eduroam är en förkortning av EDUcation ROAMing och använder sig av RADIUS och standarden 802.1x för att förmedla inloggningsinformation om användaren från identitetsutfärdaren (användarens universitet) till tjänsteleverantören (lärosätet som står för det trådlösa nätverket). Mottot lyder ”Open your laptop and be online”. Tekniken fungerar även på trådad teknik men nyttjas främst i trådlösa nät. Du hittar det mest aktuella informationen på eduroam’s internationella hemsida. Det finns ett tekniskt inriktat wiki-space för eduroam på GÉANTs wiki.

eduroam i Sverige

eduroam i Sverige är en del av SWAMID och medlemskap i SWAMID krävs för att lärosäten samt myndigheter och andra organisationer inom högskole- och forskningsvärlden i Sverige ska kunna ge sina användare tillgång till eduroam. Grund- och gymnasieskolor kan genom ett samarbete med Skolfederation.se tillhandahålla eduroam för elever och personal. Den svenska eduroampolicyn finns under SWAMID:s policyramverk.

Jag behöver hjälp att använda eduroam i min telefon eller dator

Om du behöver hjälp med att använda eduroam ska du vända dig till din högskolas, universitets eller organisations användarsupport, service desk eller liknande. Dessa wikisidor är endast avsedda för de som ser till så att eduroam fungerar.


Läs mer på

Teknisk dokumentation eduroam

Viktig info om EAP-metoder och säkerhet

Activity

  • No labels