Delprojekt: Nextcloud

Implementering av Nextcloud på Sunets befintliga lagringsplattform


Huvudsakliga aktiviteter:

Aktivitet

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Lägga beställning på Safesprings jobb

x
Sätta upp test-miljö

x
QA och Prod-miljö klart inkl. överlämningsprocess Sunet NOCx

x

Pilot-verksamhet på SU och eventuellt 1-2 universitet till
x

x

x

x


Utvärdering och sammanställning kvarstående krav

x

x

x


Integrering med det verktyg för behörighetsstyrning för virtuella organisationer som är under utveckling inom Sunet

x

x

x


Etablera förvaltning av tjänsten

x

xProduktionsdrift för alla Sunet kunderx

x


  • No labels