Roadmap

Tiderna och statusen är ungefärliga. Kontakta tjänsteförvaltare om du har frågor.  

Test/utveckling (mf-tst-ng-*)

BeskrivningMål för införandeStatus
Testa & bestäm rätt konfiguration för 3:e Antispam-motorn Rspamd2023påbörjat
DLP - rapportera ifall personnr skickas ut externt2022Q4PoC klar
MISP - skapa plugin som drar nytta av vårt MISP-data, samt rapporterar IOC:er2022Q4klart
installera nya logui, samt anpassa2023Q2klart
installera Halon TOC (URL-Rewrite) PoC2023Q3klart

Mailfilter-ng prod (mailfilter-ng-*)

BeskrivningMål för införandeStatus

Bättre elastic-loggning via httpbulk() plugin

2022Q3klart
Rapportering av FPs/FNs till Halon (+Rspamd) via SSO/webbservice2023påbörjat
installera nya logui, samt anpassa2023Q3påbörjat
installera Halon TOC (URL-Rewrite) för produktionbörjan av 2023Q4påbörjat

Övriga och ännu ej planerade önskemål

Här samlar vi allt som vi uppfattat det finns intresse för men som vi ännu inte hunnit sortera eller detaljplanera. Vissa av dessa punkter är större utvecklingsprojekt, andra är mindre förändringar. Kontakta gärna tjänsteägaren eller tjänsteförvaltaren om du har fler idéer eller om du vill veta mer om någon av dessa punkter.

Beskrivning

DLP - Data Loss Prevention, tex. scanna efter giltiga personnr och rapportera om det skickas ut via epost.

Finns det annan specifik data/information viktig att skydda mot läkage?

Scanna via Sandbox-detonering?
Bättre stöd för Yara-baserade regler? (hur?)
Migrering av konfiguration för att anpassa oss till framtida Halon-MTA (linux), främst EOD rcpt → EOD (once)

Avslutade aktiviter

Historiska och avslutade punkter, både genomföra eller ej.

BeskrivningStatus

Migrera alla Halon-MTAer och testsystem från gamla IAAS plattformen, samt gör test/utv mer produktionslik (backend ska också clustras) för att allt ska kunna testas innan det rullas in i produktion

Avslutat & genomförd 2022Q1
Initial URL-proxy funktion integrerad, dels statiskt konfigurerbar (URL vitlista/svartlista), dels dynamiskt omskrivning via "reputation" (ZRD uppslag på avsändardomän och ev domännamn i URLer)Avslutat &  genomförd i etapper 2021-2022
Bättre Ratelimiting, dvs kunna sätta tidsbestämd blockeringAvslutat & genomfört 2022Q2
Förbättrad URLproxy (ytterligare reputation-uppslag på URLer)Avslutat & genomfört 2022Q2