Aktuella samarbeten och projekt

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande


I Juni 2021 fick Sunet/Vetenskapsrådet tillsammans med Vinnova, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för Yrkeshögskolan, SCB, DIGG samt UHR ett uppdrag ett etablera ett ekosystem för data kring kompetensförsörjning och livslångt lärande. Inom ramen för detta uppdrag planerar Sunet för att genomföra ett antal aktiviteter, bla

  1. Implementation av en lösning för personligt dataägarskap baserad på Solid-arkitekturen från W3C
  2. Inloggning till SUSA-navet

Stöd till Skolverket i arbete med digitala nationella prov


Sunet har ett regeringuppdrag att stödja Skolverket kring digital identitet för nationella prov. Inom ramen för detta uppdrag utvecklar vi ett antal nya funktioner i eduID:

  1. eduID-proxy - en integrationsproxy som gör det möjligt att koppla ihop tjänster och identitetsutfärdare i federationer med heterogena tekniska och policy-mässiga krav. Funktioner som stödjs är bla MFA step-up och stöd för säker koppling till verifierat personnummer för digitala identiteter.
  2. Organisationsprofiler - en ny del av eduID där ett eduID kan kopplas till en organisation med tillhörande attribut. Detta gör det möjligt för en organisation att använda eduID för att antingen ersätta eller komplementera en egen identitetsutfärdare. Organisationsprofiler används bla för att hantera MFA step-up.
  3. Organisationskonton - konton som skapas av användare på organisation som fått en organisationsprofil uppsatt hos Sunet. Dessa konton når inte tillitsnivån AL1, och används för att elever hos skolhuvudmän utan egen IdP ska kunna logga in och utföra digitala nationella prov.
  4. SCIM - stöd för provisionering av organisationsprofiler via SCIM (RFC7644).
  • No labels