Vad krävs för att komma igång?

Hur fungerar detta?

Är signerade dokument juridiskt bindande?

Det står att signaturen är ogiltig i Acrobat! Vad betyder det?

Vilka attributkrav gäller för tjänsten?

Vilka säkerhetskrav gäller för inloggning till tjänsten?

Kan jag köra en egen instans av edusign.sunet.se?

Kan användare logga in med BankID?

Kan användare logga in med  Svensk e-legitimation och/eller eIDAS

Finns det något sätt att hantera användare utanför högskolesektorn - tex för underskrift av anställningsavtal?