Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PDF File Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben_uppdaterat inför leverans 2013_05.pdf 196 kB Pål Axelsson May 20, 2013 12:44
  • No labels
   
PDF File Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben.pdf 224 kB Pål Axelsson Jan 12, 2011 18:38
  • No labels
Version 5, uppdaterad med information om vilka attribut som behövs  
PDF File Tekniska anpassningar för inloggning till NyA-webben.pdf 33 kB Valter Nordh Dec 20, 2010 18:01
  • No labels
   
PDF File NyA-webben - ett nytt gränssnitt för institutionsanvändare.pdf 31 kB Valter Nordh Dec 20, 2010 18:00
  • No labels
   
Download All