You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 88 Next »


SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan i Gävle.


Förutom SUSECs delprogram så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Schema

Måndag 16 aprilWorkshop M1: ATI
(Arbetsgruppen för Teknisk Integration) 

Lokal: meddelas senare

Workshop M2
Lokal: meddelas senare

Workshop M3
Lokal: meddelas senare

Workshop M4
Lokal: meddelas senare

09:30->Incheckning & fika
10:45-12:15
 • ATI Ladokintegrationer(Sessionen börjar efter lunch)

CampusLan och SOC

 • Keynotes om CampusLan-arbetet (NaaS) & SOC (Security Operations Center)
 • Vi skapar gemensam agenda för OpenSpace som börjar efter lunch

SWAMID

 • Krav från Datainspektionen på multifaktorinloggning i systemet NAIS (UHR)
 • Att använda multifaktorinloggning i SWAMID
 • Vad är eduID och hur kan vi dra nytta av tjänsten på lärosätet?
12:15-13:15Lunch
13:15-14:45
 • ATI Fokusområde: Processautomation 


GRR Rapid Response

A tool for remote live forensics for incident response

Fredrik Pettai, SUNET

OpenSpace


1-3 sessioner

SWAMID

 • Att använda ADFS på enkelt och bra sätt i SWAMID
 • OpenID Connect Federation – Vad är det och kommer det att ersätta SAML?
14:45-15:15Fika
15:15-17:00
 • ATI Fokusområde: Processautomation 

GRR Rapid Response
"Hands on"

Fredrik Pettai, SUNET

OpenSpace


1-3 sessioner

SWAMID

 • Vad innebär Dataskyddsförordningen för användningen av SWAMID?
  • Tillitsprofiler
  • Attributrelease via entitetskategorier
  • Federativ incidenthantering genom SIRTFI
  • Kontaktuppgifter i metadata
17:00Buffé-middag
Serveras på Campus 

Tisdag 17 april


Gemensamma sessioner G1

Lokal: meddelas senare

09:00-10:15

Välkommen till Gävle
Maria Häll, SUNET
Ylva Fältholm, Rektor HiG
Status SUNET
Status Inkubator
Status ITCF

10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Presentation från Högskolan i Gävle
Kriskommunikation i skarpt läge - Marcus Hartmann, Teracom

12:00-13:00Lunch

Workshop M1 (forts.)
Lokal: meddelas senare

Spår T1: Campus-LAN
Lokal: meddelas senare

Spår T2: Dataskyddsförordningen
Lokal: meddelas senare

Spår T3: Media
Lokal: meddelas senare

13:00-14:30
 • ATI Fokusområde: Arkitekturarbete
 • Kort uppföljning från gårdagens open space
 • Martin Ericson presenterar nytt på CWNP utbildningsfronten.
 • Arbetsmöte om det senaste inom Dataskyddsförordningen, GDPR, Jesper Wokander MAH
 • Rundvandring och visning av HiG lokaler för distanslärande.
14:30-15:00Fika
15:00-17:00
 • ATI Fokusområde: Arkitekturarbete
 • Nytt XML-format i eduroam dB
 • EAP-TLS via CAT (Herr Nilsson+ Leif J)
 • Nytt från WiFi Alliance:
  • WPA3
  • 802.11ax
 • Arbetsmöte GDPR, forts
 • Status Sunets mediatjänster (Kaltura, Zoom & Canvas)
 • "Hands on" och frågeställningar kring respektive tjänst. Sunets produktägare
19:00Sunet-middag
Gävle Konserthus 

Onsdag 18 april


Spår O1
Lokal: meddelas senare

Spår O2
Lokal: meddelas senare

Spår O3
Lokal: meddelas senare

09:00-10:15

Media Workshop

 • Roadmap och presentationer Sunets mediatjänster (leverantörerna presenterar samt besvarar frågor)
 • Sunet Mediatjänster (Introduktion till Open Space)

Säkerhetsarbete

 • Lokalt säkerhetsarbete Gävle, talare meddelas senare
 • Dataskyddsförordningen, GDPR Sammanfattning av lärdomar sedan senast, Jesper Wokander (för dem som inte var med på arbetsmötet på tisdagen)

På gång i sektorn

 • Rapport från Inkubators projekt Digital Tentamen II - Mats Brenner
 • Rapport från Inkubators projekt IAM del II - Fresia Perez
 • Rapport från Inkubators projekt Telefoni UC och samarbetslösningar för lärosäten - Arne Vedefors
10:15-10:45Fika
10:45-12:30
 • Sunet Mediatjänster (Open Space)
 • DDoS - best practices gällande visibilitet och mitigering med RTBH, BGP FlowSpec och aktiv tvätt, Jonas Krogell, Consulting Engineer, Arbor Networks
 • Inkubator Säkerhetsprojektet, uppdatering, Fredrik Rönnwall Chalmers
 • Rapport från Inkubators projekt e-Signering - Mats Törnblom
 • Ny behörighetshantering i antagningssystemet NyA - Reijo Soréus
 • Full kontroll på systemarkitekturen i NyA med Structure 101 - Håkan Fransson
 • Erfarenheter från Ladok3 införande på SU - Mats Törnblom
12:30-13:30Lunch
13:30-15:00
 • Sunet Mediatjänster (fortsättning Open Space)
 • Sammanfattning och avslutning
 • Spåra DDoS, Sunet Cert, Nunoc, Chalmers, KTH
 • Paneldiskussion, vad ska du göra innan du drabbas av DDoS? Sunet Cert, NUNOC, Arbor Networks, KTH
 • Nytt från Ladokkonsortiet och information från Ladok drift - Staffan Ekstedt
 • Ta kontroll över din API-hantering - Johan Peterson
 • Rapport från Sunets LMS-Ladok projekt - Fresia Perez 
15:00-15:30Fika
15:30-17:00
 • Särimner - Svenskt säkert CDN (Content Delivery Network), Fredrik Korsbäck SUNET
 • Phish a phisher, Fredrik Pettai SUNET

Spår O4 (start kl 16:15)

 • PGP-signering
 • Microservices och integrationer i praktiken - Daniel Blomberg
 • Demonstration av Digital Tentamen på HIG - Annika Eklund

  Avslut 16:30
18:30Susec-middag

Torsdag 19 april


Spår To1: Säkerhet

OBS! föranmälan krävs. ID-kontroll kommer att utföras
09:00-12:00 kräver medlemskap i SUSEC
13:00-15:30 endast för personer på SUNET CERT:s kontaktlista

Lokal: meddelas senare

09:00-10:15
 • Kort om nytt
 • Sunet Cert aktuellt säkerhetsläge
 • DDoS incidentrapport Chalmers och KTH
10:15-10:45Fika
10:45-12:00
 • IT-säkerhet vid utkontraktering av samhällsviktiga system - offshoring på köpet, David Heed
12:00-13:00Lunch
13:00-14:00
 • CSIRT-möte
14:00-14:30Fika (grab-and-go för de som behöver åka) 
14:30-15:30
 • CSIRT-möte forts

Generell information

Anmälan

Anmälan sker med hjälp av detta formulär. Sista tid för anmälan är kl 17:00 den 9 april! 

 • No labels