You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 54 Next »OBSERVERA

Denna sida är långt ifrån klar.
Schema

Måndag 16 aprilWorkshop W1
Lokal: meddelas senare

Workshop W2
Lokal: meddelas senare

Workshop W3
Lokal: meddelas senare

Workshop W4
Lokal: meddelas senare

FörmiddagIncheckning & fika
10:45-12:15

ATI (30 personer) + grupprum (10 personer)  

Ladok integrationer

PN + LJ:
SOC - Security Operations Centre
PN/LJ + Ama:
NAAS - Network As A Service + SOC

SWAMID

Krav från Datainspektionen på multifaktorinloggning i systemet NAIS (UHR)

Att använda multifaktorinloggning i SWAMID

Vad är eduID och hur kan vi dra nytta av tjänsten på lärosätet?

12:15-13:15Lunch
13:15-14:45

ATI
Fokusområde: Processautomation 


Ama:
GRR Rapid Response

Fredrik Pettai, NUNOC
(anmälan krävs)

NAAS SOC
(open space)

SWAMID

Att använda ADFS på enkelt och bra sätt i SWAMID

OpenID Connect Federation – Vad är det och kommer det att ersätta SAML?

14:45-15:15Fika
15:15-17:00ATI
Fokusområde: Processautomation 
GRR Rapid Response
"Hands on"
Fredrik Pettai, NUNOC
NAAS
(open space)

SWAMID

Vad innebär Dataskyddsförordningen för användningen av SWAMID?

Tillitsprofiler

Attributrelease via entitetskategorier

Federativ incidenthantering genom SIRTFI

Kontaktuppgifter i metadata

KvällBuffé-middag

Tisdag 17 april


Gemensamma sessioner
Lokal: meddelas senare

09:00-10:15

Välkommen till Gävle (30)
Maria Häll, SUNET
Ylva Fältholm, Rektor HiG
Status SUNET (15)
Status Inkubator (10)
Status ITCF (15)

10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Presentation från Högskolan i Gävle (30)
Kriskommunikation i skarpt läge - Marcus Hartmann, Teracom (45) 

12:00-13:00Lunch

Workshop W1 (forts.)
Lokal: meddelas senare

Campus-LAN
Lokal: meddelas senare
Dataskyddsförordningen
Lokal: meddelas senare
Rubrik
Lokal: meddelas senare

13:00-14:30

PH: ATI
(30 personer) + grupprum (10 personer) OBS grupprum behövs från 09:00-17:00

Fokusområde:
Arkitekturarbete

AN

Uppföljning från gårdagens
open space

Redovisning TEKREF gruppens NAAS arbete  (Pee Nihlén, SUNET +Herr Nilsson)

Ama:

Arbetsmöte om det senaste inom GDPR, Jesper Wokander MAH

PL: Trafiklogg på riktigt
Flow span block

JN: Media

Rundvandring och visning av HIG lokaler för distanslärande.

(lokaler bokas av Sven Borrie)

14:30-15:00Fika
15:00-17:00

ATI

Fokusområde:
Arkitekturarbete

Nytt XML-format eduroam dB

EAP-TLS via CAT
(Herr Nilsson)

Nytt från WiFi Alliance:
WPA3
802.11ax

Arbetsmöte GDPR, forts

Media
Lokal: meddelas senare 

Status, Sunet mediatjänster (Kaltura, Zoom & Canvas, Sunets produktägare, 60 min)

"Hands on" och frågeställningar resp tjänst. (Sunets produktägare, 60 min)

Lokalbehov: 70 personer, (ej gradänger)


KvällSunet-middag

Onsdag 18 april


Spår O1
Lokal: meddelas senare (70 pers)

Spår O2
Lokal: meddelas senare

Spår O3
Lokal: meddelas senare (70 personer)

09:00-10:15

Media Workshop

Roadmap och presentationer Sunets mediatjänster (leverantörerna presenterar samt besvarar frågor, 45 min)

Sunet Mediatjänster (Introduktion till Open Space, 30 min)

Rubrik???

Ama:

Lokalt säkerhetsarbete Gävle, talare meddelas senare

GDPR Sammanfattning av lärdomar sedan senast, Jesper Wokander MAH

(för dem som inte var med på arbetsmötet på tisdagen)

Rubrik???

PH:

Rapport från Inkubators projekt Digital Tentamen II - Mats Brenner (25)

Rapport från Inkubators projekt IAM del II - Fresia Perez (25 min)

Rapport från Inkubators projekt Telefoni UC och samarbetslösningar för lärosäten - Arne Vedefors (25 min)

10:15-10:45Fika
10:45-12:30

Media Workshop

Sunet Mediatjänster
(Open Space)

 DDoS - best practices gällande visibilitet och mitigering med RTBH, BGP FlowSpec och aktiv tvätt , Jonas Krogell, Consulting Engineer, Arbor Networks

Inkubator Säkerhetsprojektet, uppdatering, Fredrik Rönnwall Chalmers

Rapport från Inkubators projekt e-Signering - Mats Törnblom (20 min)

Ny behörighetshantering i antagningssystemet NyA - Reijo Soréus (25 min)

Full kontroll på systemarkitekturen i NyA med Structure 101 - Håkan Fransson (30 min)

Erfarenheter från Ladok3 införande på SU - Mats Törnblom (25 min)

12:30-13:30Lunch
13:30-15:00

Media Workshop

Sunet Mediatjänster
(fortsättning Open Space)

Sammanfattning och avslutning (30 min)

Spåra DDoS, Sunet Cert, Nunoc, Chalmers, KTH

Paneldiskussion, vad ska du göra innan du drabbas av DDoS? Sunet Cert, NUNOC, Arbor Networks, KTH

Nytt från Ladok konsortiet och information från Ladok drift - Staffan Ekstedt (40 min)

Rapport från Sunets LMS-Ladok projekt - Fresia Perez  (25 min)

Ta kontroll över din API hantering - Johan Peterson (25 min)


15:00-15:30Fika
15:30-17:00

 Svenskt säkert CDN (Content Delivery Network), Fredrik Korsbäck NUNOC

Phish a phisher, Fredrik Pettai SUNET

PGP signering

Microservices och integrationer i praktiken - Daniel Blomberg (30 min)

Demonstration av Digital Tentamen på HIG - Annika Eklund (30 min)

Saknas det inte något här???

KvällSusec-middag

Torsdag 19 april


Säkerhet

OBS! föranmälan krävs. ID-kontroll kommer att utföras

09:00-12:00 kräver medlemskap i SUSEC

13:00-15:30 endast för personer på SUNET CERT:s kontaktlista
Lokal: meddelas senare

09:00-10:15

Kort om nytt

Sunet Cert aktuellt säkerhetsläge
DDoS incidentrapport Chalmers och KTH

10:15-10:45Fika
10:45-12:00

IT-säkerhet vid utkontraktering av samhällsviktiga system - offshoring på köpet, David Heed

12:00-13:00Lunch
13:00-14:00CSIRT-möte
14:00-14:30Fika
14:30-15:30CSIRT-möte forts
  • No labels