You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 45 Next »OBSERVERA

Denna sida är långt ifrån klar.
Schema

Måndag 16 aprilWorkshop W1
Lokal a

Workshop W2
Lokal b

Workshop W3
Lokal c

Workshop W4
Lokal d

FörmiddagIncheckning & fika
10:45-12:00ATI
(30 personer) + grupprum (10 personer)  
PN + LJ: SOCPN/LJ + Ama: NAAS SOCPAX: SWAMID
12:15-13:15Lunch
13:15-14:45ATIAma: Pettai GRR (open space?)

NAAS SOC
(open space)

SWAMID
14:45-15:15Fika
15:15-17:00ATIGRR Pettai Hands on  (open space?)NAAS
(open space)
SWAMID
KvällBuffé-middag

Tisdag 17 april


Gemensamma sessioner
Lokal x

09:00-10:15

Välkommen till Gävle (30)
Maria Häll, SUNET
Ylva Fältholm, Rektor HiG
Status SUNET (15)
Status Inkubator (10)
Status ITCF (15)

10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Presentation från Högskolan i Gävle (30)
Kriskommunikation i skarpt läge - Marcus Hartmann, Teracom (45) 

12:00-13:00Lunch

Workshop W1 (forts.)
Lokal a

CLAN
Lokal b
Dataskyddsförordningen
Lokal c
Rubrik
Lokal d

13:00-14:30PH: ATI
(30 personer) + grupprum (10 personer) OBS grupprum behövs från 09:00-17:00

AN: CLAN

Uppföljning
open space

Redovisning TEKREF gruppens NAAS arbete  (Pelle+Herr Nilsson)

Ama: Jesper GDPRPL: Trafiklogg på riktigt
Flow span block

JN: Media

Rundvandring och visning av HIG lokaler för distanslärande.

(lokaler bokas av Sven Borrie)

14:30-15:00Fika
15:00-17:00ATI?

CLAN
Nytt XML-format eduroam dB

EAP-TLS via CAT
(Herr Nilsson)

Nytt från WiFi Alliance:
WPA3
802.11ax

Nytt från Wi-Fi Alliance WPA3 802.11ax


GDPR

Media

Status, Sunet mediatjänster (Kaltura, Zoom & Canvas, Sunets produktägare, 60 min)

"Hands on" och frågeställningar resp tjänst. (Sunets produktägare, 60 min)

Lokalbehov: 70 personer, (ej gradänger)


KvällSunet-middag

Onsdag 18 april


Spår O1
Lokal a (70 pers)

Spår O2
Lokal b

Spår O3
Lokal c (70 personer)

09:00-10:15

Media WS

Roadmap och presentationer Sunets mediatjänster (leverantörerna presenterar samt besvarar frågor, 45 min)

Sunet Mediatjänster (Introduktion till Open Space, 30 min)

Ama:

Lokalt säkerhetsarbete Gävle, TBA Gävle

GDPR Sammanfattning av lärdomar sedan sist, Jesper Wokander MAH

PH:

Rapport från Inkubators projekt Digital Tentamen II - Mats Brenner (25)

Rapport från Inkubators projekt IAM del II - Fresia Perez (25 min)

Rapport från Inkubators projekt Telefoni UC och samarbetslösningar för lärosäten - Arne Vedefors (25 min)

10:15-10:45Fika
10:45-12:30

Media WS

Sunet Mediatjänster
(Open Space)

 DDoS - best practices gällande visibilitet och mitigering med RTBH, BGP FlowSpec och aktiv tvätt , Jonas Krogell, Consulting Engineer, Arbor Networks

Fredrik Rönnwall Inkubator Säkerhets-uppdatering (30 min)

Rapport från Inkubators projekt e-Signering - Mats Törnblom (20 min)

Ny behörighetshantering i antagningssystemet NyA - Reijo Soréus (25 min)

Full kontroll på systemarkitekturen i NyA med Structure 101 - Håkan Fransson (30 min)

Erfarenheter från Ladok3 införande på SU - Mats Törnblom (25 min)

12:30-13:30Lunch
13:30-15:00

Media WS

Sunet Mediatjänster
(fortsättning Open Space)

Sammanfattning och avslutning (30 min)

Spåra DDoS, Sunet Cert, Nunoc, Chalmers, KTH

Paneldiskussion, vad ska du göra innan du drabbas av DDoS? Sunet Cert, NUNOC, Arbor Networks, Patrik Lidehäll KTH

Nytt från Ladok konsortiet och information från Ladok drift - Staffan Ekstedt (40 min)

Rapport från Sunets LMS-Ladok projekt - Fresia Perez  (25 min)

Ta kontroll över din API hantering - Johan Peterson (25 min)


15:00-15:30Fika
15:30-17:00

 Svenskt säkert CDN (Content Delivery Network), Fredrik Korsbäck NUNOC


Phish a phisher, Fredrik Pettai SUNET


PGP signeringMicroservices och integrationer i praktiken - Daniel Blomberg (30 min)

Demonstration av Digital Tentamen på HIG - Annika Eklund (30 min)KvällSusec-middag

Torsdag 19 april


Säkerhet

ID-kontroll kommer att utföras

09:00-12:00 kräver medlemskap i SUSEC

13:00-15:30 endast för personer på SUNET CERT:s kontaktlista
Lokal z 

09:00-10:15

Kort om nytt

Sunet Cert aktuellt säkerhetsläge
DDoS incidentrapport Chalmers och KTH

10:15-10:45Fika
10:45-12:00

IT-säkerhet vid utkontraktering av samhällsviktiga system - offshoring på köpet, David Heed


12:00-13:00Lunch
13:00-14:00CSIRT-möte
14:00-14:30Fika
14:30-15:30CSIRT-möte forts
  • No labels