You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »


OBSERVERA

Denna sida är långt ifrån klar.
Schema

Måndag 16 aprilWorkshop W1
Lokal a

Workshop W2
Lokal b

Workshop W3
Lokal c

Workshop W4
Lokal d

FörmiddagIncheckning & fika
10:45-12:00PH: ATIPN + Ama: SOCPN + Ama: NAAS SOC
12:00-13:00Lunch
13:00-14:30ATIAma: Pettai GRR (open space?)NAAS SOCPAX: SWAMID
14:30-15:00Fika
15:00-17:00ATIGRR Pettai Hands on  (open space?)NAASSWAMID
KvällBuffé-middag

Tisdag 17 april


Gemensamma sessioner
Lokal x

09:00-10:15

BJ: Välkommen (30)

Keynote (45)

10:15-10:45Fika
10:45-12:00

ITCF (15)

Status: Status inkubator (10)

Gävle (30)

12:00-13:00Lunch

Workshop W1 (forts.)
Lokal a
Rubrik
Lokal b
Rubrik
Lokal c
Rubrik
Lokal d
13:00-14:30PH: ATIAN: CLAWAma: Jesper GDPR (1-2h)PL: Trafiklogg på riktigt
Flow span block
14:30-15:00Fika
15:00-17:00ATI?CLAWGDPRJN: Media WS
KvällSunet-middag

Onsdag 18 april


Spår O1
Lokal a

Spår O2
Lokal b

Spår O3
Lokal c

Spår O4
Lokal d

09:00-10:15JW: Media WS

Ama: Lokalt säkerhets-arbete Gävle (30 min)

GDPR Sammanfattning (30 min)

PH:

Rapport från Inkubators projekt Digital Tentamen II - Mats Brenner (25)

Rapport från Inkubators projekt IAM del II - Fresia Perez (25 min)

Rapport från Inkubators projekt Telefoni UC och samarbetslösningar för lärosäten - Arne Vedefors (25 min)

LL: Leif L Molnet
10:15-10:45Fika
10:45-12:00Media WS

? Erik Hjelmvik ? (1h)

Fredrik Rönnwall Inkubator Säkerhets-uppdatering (30 min)

Rapport från Inkubators projekt e-Signering - Mats Törnblom (20 min)

Ny behörighetshantering i antagningssystemet NyA - Reijo Soréus (25 min)

Full kontroll på systemarkitekturen i NyA med Structure 101 - Håkan Fransson (30 min)


Leif L Molnet
12:00-13:00Lunch
13:00-14:30
Datagruppen på nationellt forensiskt centrum (1h?)

Nytt från Ladok konsortiet och information från Ladok drift - Staffan Ekstedt (40 min)

Erfarenheter från Ladok3 införande på SU - Mats Törnblom (25 min)

Erfarenheter från Ladok3 införande på ?  (25 min)


14:30-15:00Fika
15:00-17:00
PGP signering


Rapport från Sunets LMS-Ladok projekt - Fresia Perez  (30 min)

Microservices och integrationer i praktiken - Talare från MDH (30 min)

Demonstration av Digital Tentamen på HIG - Annika Eklund (30 min)

Ta kontroll över din API hantering - Johan Peterson (30 min)KvällSusec-middag

Torsdag 19 april


Säkerhet
Lokal z 
09:00-10:15AMA: Sunet Cert Säkerhetsläget
10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Arbor Networks DDoS Botnets (1h)

KTH/Chalmers Sunet Cert Incident-rapport (0,5-1h)

12:00-13:00Lunch
13:00-14:30Spåra DDos (30)


Generell information

Här kan det stå saker om resa, boende och annat relevant.

  • No labels