Pages - Alphabetical View

View: Recently Updated · Alphabetical · Tree
Title Last Updated By Updated
Page: (WIP) Användningsfall: Använd Canvasadaptern för att synka användare från ert personalsystem till Canvas Per Hörnblad Feb 28, 2020
Page: (WIP) Användningsfall: Använd Ladok-LIS och Canvasadaptern för att synka data från er Ladokinstans till er Canvasinstans Per Hörnblad Oct 18, 2019
Page: 12 mars 2018 Per Hörnblad Mar 15, 2018
Page: 20 mars 2018 Fresia Pérez Arriagada Mar 20, 2018
Page: Definitioner Per Hörnblad Apr 05, 2018
Page: Direktiv Per Hörnblad Feb 27, 2018
Page: Dokumentation för Lärosäten Minette Henriksson Feb 26, 2020
Page: File lists Fresia Pérez Arriagada Mar 01, 2018
Page: Frågor från utvecklarna Fresia Pérez Arriagada Mar 15, 2018
Page: Intern Dokumentation Johan Planmo Apr 16, 2018
Page: Intresserade lärosäten Minette Henriksson Feb 26, 2020
Page: Kom igång med Canvasadapter (Ladok-Canvas integrationen) Per Hörnblad Dec 18, 2019
Page: Kom igång med Resultat till Ladok (resultatrapportering Canvas till Ladok) Daniel Stenvall Jun 16, 2020
Page: Kontakt Minette Henriksson Feb 26, 2020
Page: Krav Per Hörnblad Nov 19, 2018
Page: Kravarbete Fresia Pérez Arriagada Mar 14, 2018
Home page: Ladok-LMS integration Minette Henriksson Feb 26, 2020
Page: Mötesanteckningar Fresia Pérez Arriagada Mar 15, 2018
Page: Projektorganisation Minette Henriksson Feb 26, 2020
Page: Resultat till Ladok - användarguide Daniel Stenvall May 28, 2020
Page: Resultat till Ladok - installation i Canvas Daniel Stenvall Sep 01, 2020
Page: Status Fresia Pérez Arriagada Sep 12, 2018
Page: SUNET Canvasadapter Per Hörnblad Oct 18, 2019