Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

StorlekAnställdaPris/år
eXtraLarge>4000Sek 180.000
Large>2000Sek 120.000
Medium>500Sek 75.000
Small<501Sek 40.000
eXtraSmall<100Sek 12.000


URL-filtrering kostar 88 100 sek per användare och år.