Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kan man migrera inställningar från Canit till Halon?
  Nej, Canit och Halon är helt olika system, och regler och inställningar är inte i ett kompatibelt format för att läsas över. Däremot är principen för hur systems inställningar och funktion väldigt snarlika, så man kan ställa in liknade inställningar per domän och användare

 • Hur skapas användare i Halon?
  Användare skapas automatiskt i och med att de får ett mail.
  Det går även att skapa användare manuellt via gui eller api om man behöver göra inställningar i förväg.

 • Finns motsvarigheten till Custom-rules i Halon?
  Då Halon inte arbetar på samma sätt som Canit så fungerar inte Custom-rules på samma sätt.
  Vissa funktioner finns dock men det är inte fullt lika flexibelt som tidigare

 • Kan användaren själv ändra sina inställningar för antispam och antivirus?
  Användare kan logga in i samma GUI som en admin, dock har de bara tillgång till en begränsad mängd inställningar
  Inloggning sker via Swamid

 • Kan man stänga av antivirus och/eller antispam för specifik mottagare.
  Ja, en administratör kan avaktivera dessa funktioner per mottagare.

 • Finns det ett API där man kan automatisera olika funktioner
  Ja, det finns ett API. Kontakta oss för mera info.

 • Finns Ratelimit?
  Ja, kan justeras per avsändare.

 • Hur länge finns Canit kvar?
  Tanken är att Halon skall ha tagit över samtliga organisationer under Q2-2021. 
  Den gamla Canit-installationen kommer finnas kvar så länge som behov finns dock endast för att kunna hitta gammal konfiguration.

 • Kan man flytta en domän/underdomän i taget.
  Ja det fungerar utmärkt. En domäns mailrouting sköts via MX-pekare så det styr ni över själva.
  Lämpligt att börja med en lite domän så man ser att allt fungerar innan man styr över hela organistationen.

 • IPv6, DKIM, SPF
  Halon använder IPv6 och har stöd för verifiering av SPF och DKIM.
  Halon kan DKIM-signera mail.

 • Maximal storlek på mail?
  Nuvarande maxstorlek är 40MB och styrs centralt, kan alltså inte ändras av den lokala organisationen.

 • Vad kostar det?
  Priset är den samma som tidigare, se separat dokument.

 • URL-filtrering?
  Vårat avtal med Halon inkluderar inte URL-filtrering.
  URL-filtrering kan köpas till som en premium-tjänst och köpes för den mängd användare som man vill applicera funktionen på.

 • Vem ska man prata med?
  Frågor om funktionalitet postas på maillistan: mailfilter-ng@lists.sunet.se
  Felanmälan: noc@sunet.se
  Avtalsfrågor: tomas@sunet.se