Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Nuvarande maxstorlek är 40MB (som i CanIt) och det styrs centralt. Det kan mao alltså inte ändras av den lokala organisationen.

 • Finns URL-filtrering

  "URL-proxy"

  (som CanIts URLproxy)?

Halon har en extra URL-filtreringsfunktion, men den ingår inte i standardutförandet.
URL-filtrering "TOCP" (Time of Click Protection) köpas till (en sk. "premium"-tjänst ), där kostnaden ligger på ~100kr som kostar per användare /år (användares samtliga e-postadresser ingår)(inte epost-adresser), hör av er för pris. Mer information här Halon Time-of-Click Protection.pdf

Vi har nu byggt en egen förenklad "URL-protection" funktion, den är dock inte aktiverad som standardper default, så den behöver konfigureras av kunden själv.

 • Finns en Outlook Plugin för att rapporting av spam ?


 • Vad är skillnaden på Halons TOC (click protection) och en inbyggda URL-protection (URLproxy) ?

Halons TOC (Click Protection) kostar lite extra pengar. Den skriver om samtliga URLer som den hittar i epost URLerna scannas först när en användare öppnar den. Då scannas URLen av en mängd olika motorer, främst Sophos motor (därav den extra kostnaden som tillkommer).

URL-protection (URL proxy) skriver endast om URLer om epost-meddelande blev klassat som spam/suspicious, om domänen är helt okänd ("NewlySeen"), samt om URLen finns med i URL-blocklistan. Övriga URLer kommer den inte skriva om.Ja, den finns att ladda hem här: https://github.com/SUNET/Mailfilter-ng-OutlookPlugin


 • Finns API-access ?

Ja, det nås via kontrollpanelen (prod) / halon-eu (devops/test) via port 8443 .
Vi har lagt upp API-dokumentationen här: https://github.com/SUNET/Mailfilter-ng-APIs , vi behöver däremot skapa en API-användare (användare@realm) samt generera ett lösenord och skicka över uppgifterna till er.

...