Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ja, & Nej. Halon-MTA har en inbyggd URL-filtreringsfunktion, men den ingår inte i standardutförandet.
URL-filtrering "TOCP" (Time of Click Protection" ) köpas till (en sk. "premium"-tjänst), där kostnaden ligger på ~100kr per användare/år (användares samtliga e-postadresser ingår).

Mer information här Halon Time-of-Click Protection.pdf


  • Finns en Outlook Plugin för att rapporting av spam ?

...