Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Nätverket för Digital tentamen träffas varannan onsdag, 14-15 i Zoom

Välkommen att gå med i nätverket för Digital tentamen som återfinns på https://forum.sunet.se/s/digital-tentamen.

Genomförda aktiviteter


DatumAktivitetPresentation

2021-04-13

Sunetdagarna - Digital tentamen

Vi presenterar Sunets nya tjänst Digital tentamen! Hur fungerar tjänsten? Vilka behov uppfyller tjänsten? Hur ser införandefasen ut och vad kan vi lära oss från andra lärosäten som redan använder tjänsten?

2021-02-17

Presentation och nätverksträff för Digital tentamen

Syftet med mötet är att presentera Sunets nya tjänst Digital tentamen och etablera ett nätverk där vi kan diskutera utmaningar, dela med oss av framgångar samt planera för framtida utvecklingar. För dig som har arbetat med digitala examinationer ett tag finns forumet för att vi gemensamt ska kunna hitta lösningar på det som fungerar mindre bra. För dig som är helt ny finns det stora möjligheter att ta del av flera års erfarenhet (och det där som inte gick som en tänkt sig).

Webbinariumet äger rum via Zoom. Anmäl dig till Linda Jerdenius på linda.jerdenius@sunet.se – skriv gärna med hur du kommer jobba med systemet; som lärare, tentamensvakt, systemadministratör eller vilken roll du kommer ha.