Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Polarforskningsinstitutet ansöker om medlemskap samt godkännande om uppfyllande av SWAMID AL1
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkänner Polarforskningsinstitutets medlemsansökan.

 • Blekinge tekniska högskola ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2 (tidigare AL1)
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkänner Blekinge tekniska högskolas ansökan om högre tillitsnivå.

 • Högskolan i Halmstad ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  SWAMID Board of Trustees godkänner Högskolan i Halmstads ansökan om tillitsnivå.

 • Chalmers tekniska högskola ansöker om förnyat godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
  Chalmers har lagt till rutiner för att kunna dela ut konton över nätet, förut endast över disk.

  SWAMID Board of Trustees godkänner Chalmers tekniska högskolas uppdatering av tillitsnivåer (Sverker Holmgren deltog ej i beslutet).

 • Konstfack ansöker om förnyat godkännande för uppfyllande SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.
  Konstfack har lagt till nya rutiner på AL1-nivå för att hantera effekterna av pandemin.

  SWAMID Board of Trustees XXX godkänner Konstfacks uppdatering av tillitsnivåer (Ann Amling deltog ej i beslutet).

...

Pål informerar om det aktuella arbetet runt policyarbetet. Under hösten har en granskningsmall för granskningsmöten i SWAMID AL3 tagits fram. Innan granskningsmallen blev klar har det inte SWAMID Operations officiellt börjar prata med de som idag är godkända för den äldre inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA-HI. Därför kommer inte dessa tre organisationer vara klara med övergången till årsskiftet. SWAID Operations önskar att förlänga övergångsperioden till samma som för de som inte är godkända för någon tillitsprofil, dvs. 2021-12-31.


SWAMID Board of Trustees beslutar att förlänga övergångsperioden till 2021-12-31.


Idag är 16 av 62 (15 av 63) medlemmar inte godkända för någon tillitsprofil. SWAMID Operations har tagit kontakt med flera av dem för att försöka få igång arbetet. SWAMID Operations tror fortfarande att vi kan vara klara till 2021-12-31.

...

 • Enskilda Högskolan Stockholm

 • Ersta Sköndal Bräcke Högskola

 • Handelshögskolan i StockholmHögskolan i Halmstad - godkänd idag?

 • Högskolan i Skövde
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Stockholms konstnärliga högskola

 • Institut Mittag-Leffler

 • KK-Stiftelsen

 • Kungliga Biblioteket

 • Kungliga Vetenskapsakademien

 • NORDUnet

 • Rymdstyrelsen - ingår i Vinnova IT

 • Stockholm International Peace Research Institute

 • Universitets- och högskolerådet inkl. Antagning.se

 • Vetenskapsrådet

...