Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Konfigurationerna på denna sida görs inte i indentitetsutgivaren (IdP) utan endast i federationens metadata om indentitetsutgivaren.

Organization


SAML tag


OrganizationName

SHOULD

OrganizationDisplayName

SHOULD

OrganizationURL

SHOULD


Namn (<OrganizationName>)

...

ContactType (<ContactPerson contactType="xx">)

Skall vara av typen technicaltypen administrative, technical, support, administrative, billing eller other. SWAMID rekomenderar att technicalatt administrative, technical, support och administrative other(security) specas.

Typen other används främst för de IdP:er och SP:er som har SIRTFI

Förklaring till kontakttyperna:

- Den administrativa kontakten är till för icketekniska behov, t.ex. kommunikation runt medlemskapet i SWAMID, SWAMIDs policy och tjänsters icketekniska kommunikation med er.

- Den tekniska kontakten bör gå till en funktionsadress som är ansvarig för den direkta tekniska driften av identitetsutfärdaren (IdP).

- Supportkontakt bör gå till en funktionsadress som kan hjälpa slutanvändare med supportfrågor kring inloggning och liknande.

- Säkerhetskontakt används vid säkerhetsincidenter eller andra säkerhetsrelaterade ärenden.

EmailAddress (<EmailAddress>)

En kontaktadress för funktionen. SWAMID rekomenderar funktionsadresser. SWAMID rekomenderar INTE personliga adresser pga GDPR då denna information publiceras i Metadata.

Namn (<SurName> och <GivenName>)

...

Telefonnummer där det går att nå kontakten.


SAML tag


contactType

MUST

EmailAddress

SHOULD

SurName and/or GivenName

SHOULD

Company

MAY

TelephoneNumber

MAY


Exempel på utökat metadata för Exempelorganisationen

...