Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hädanefter kan samtliga PDF dokument som undertecknats med denna tjänst även valideras av din PDF läsare direkt.

Använda eduID för att signera dokument i eduSign

När en användare vill bjuda in någon att signera i eduSign som inte har ett identitetskonto inom eduGAIN (eller SWAMID) är det fortfarande möjligt, person som blir inbjuden att signera kan då skaffa ett eduID.

Följande video går igenom grunderna hur du kan bjuda in andra som inte har ett konto som är med i eduGAIN och vad den personen som blir inbjuden behöver göra för att kunna signera.

Använda mall och formulärfunktionen i eduSign

I version 1.1.1 av eduSign introducerades en funktion att skapa mallar av PDF formulär. Detta underlättar om du har samma PDF formulär som du behöver fylla i med olika information och få signerat av olika personer.