Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  •  Vi har i dagsläget ingen dedikerad statistiktjänst för just signeringar. Däremot går det att få en indikation på användandet genom att se på Géants f-ticks tjänst.
  • I ovan förfarande ser man hur många autentiseringar som gjorts från en IdP mot signservice. Dvs hur många gång en användare har signerat i eduSign. Att notera är dock att "en signering” kan även vara en bulksignering i eduSign, så själva antalet dokument som signeras kan vara högre än antalet autentiseringar mot signservice.
  • OBS Kör en IdP ADFS går det inte att rapportera f-ticks just nu, men en uppdatering av ADFS toolkit som väntas till våren (2024) kommer kunna ändra på just detta.

Validering av signaturer

Vad innebär en validering?

...